Sabine Noten is een van de grondleggers en oorspronkelijke bezielers van Opleidingen Land van Rouw. Als directeur geeft Sabine koers aan de organisatie.

Land van Rouw leidt mensen op die binnen hun eigen werkgebied van betekenis willen zijn bij verlies en rouw. Naast de opleidingen organiseren ze Inspiratiedagen en Masterclasses. Inmiddels is Land van Rouw een ontmoetingsplek voor (oud)studenten en vakgenoten.

Supervisie Als je met mensen werkt, in wat voor functie dan ook, word je vroeg of laat geconfronteerd met verlies. Nieuw verlies raakt oud verlies en het verlies van een ander raakt aan jouw verlies. Het blijft belangrijk om regelmatig in de spiegel kijken. Hoe functioneer jij in je werk? Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? Wat is jouw verhaal? Neem je werkelijk de plek in die jou toekomt? De vraag is hoe jij jezelf als instrument kunt gebruiken en van betekenis kunt zijn bij verlies en rouw, zonder jezelf te verliezen.

Binnen Opleidingen Land van Rouw doorloop je een individueel supervisietraject. Tijdens de supervisie breng je vragen in en bespreek je je persoonlijke en professionele groei. In de opleiding word je geconfronteerd met je eigen verliesverhaal en de manier waarop je daarmee omgaat onder invloed van het systeem van herkomst. Dit kan veel oproepen en wakker maken zoals: gestolde rouw, niet erkend verlies, trauma, weerstand, schaamte, geheimen, angst, schuld, pijn, boosheid… Deze thematiek werkt door in je persoonlijke leven als ook in je werk als verliesbegeleider. In het supervisietraject ga je deze confrontatie aan met als doel bewustwording in overdrachtsthematiek en meer inzicht en verdieping in je werk.

Een pad ontstaat door erop te lopen

Lao Tse