Stapeltjes verdriet home

In mijn praktijk werk ik met mensen die een verlies ervaren en op de een of andere manier vastlopen in het rouwproces. Vaak blijkt dat er nog meer groot verlies is geweest, zoals het op jonge leeftijd verliezen van een ouder, broer of zus. Maar ook andere verliezen zoals scheiding, adoptie, een onbezorgde kindertijd, kinderloosheid, het verlies van geboorteland, gezondheid, werk, een oude liefde of een dierbare vriendschap. Het ene verlies stapelt zich als het ware op het andere verlies; dat noem ik 'stapeltjesverdriet'. Ook kinderen en jongeren hebben soms al een hele stapel verlies. Het verlies van nu roept het verlies van toen - dat vaak geen plek heeft gekregen - weer op. In de loop van ons leven ontwikkelen we overlevingsstrategieën om met ons verlies te kunnen omgaan. In nieuwe verliessituaties werken de vertrouwde overlevingsstrategieën als het ware tegen en blokkeren deze het huidige rouwen. Mensen ondervinden er last van in relatie met partner, kinderen, familie, vrienden en werk. Ze komen er doodgewoon niet meer mee weg.

Naar boven

Werken met stapeltjesverdriet is een systemische manier van werken met verlies(trauma), verlaat verdriet en gestolde rouw. Systemisch werken is een therapeutische methode die gericht is op familiesystemen. Het gaat uit van een bepaalde orde op zielsniveau. Alles wat er is gebeurd en iedereen die deel uit maakt van het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen en recht op een eigen plek. Niets of niemand kan worden uitgesloten. Door een genogram te maken - het familiesysteem uit te werken op papier - krijgt de persoon inzicht in de thema's die spelen binnen zijn of haar systeem. Dat geeft veel duidelijkheid en het geeft de aanzet tot het behandelplan. Als er sprake is van stapeltjesverdriet onderzoeken we in hoeverre elk verlies de plek heeft gekregen die het verdient. We kijken naar hulpbronnen en verborgen schatten. Uiteindelijk komen we bij het verlies van nu en is er vertrouwen en kracht om ook dit verlies een plek te geven.

Naar boven