Sabine Noten home
Stapeltje

Sabine Noten is deskundige op het gebied van verliestrauma en familiesystemen. Ze ontwikkelde in haar werk als therapeut vanuit haar ervaringsdeskundigheid diepgaand begrip, kennis en inzicht over de complexiteit van gestapeld verlies en gestolde rouw. In haar praktijk Stapeltjesverdriet begeleidt zij mensen rondom het thema verlies. Sabine is directeur en een van de grondleggers van Opleidingen Land van Rouw: www.landvanrouw.nl Zij deed onderzoek naar de invloed van verlies op zeer jonge leeftijd. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek staan beschreven in het boek: Stapeltjesverdriet, stilstaan bij wat is. ze is mede-auteur van het boek: Herbergen van Verlies.


'Ik ben geboren in Swalmen (1962), als jongste in een traditioneel gezin met vier kinderen. Op jonge leeftijd verloor ik mijn ouders en in 1992 mijn eerste liefde, de vader van mijn twee oudste kinderen die toen nog heel klein waren. Nu woon ik samen met Wim en ben ik moeder van drie kinderen.


Na diverse therapeutische opleidingen gevolgd te hebben, ben ik in 2002 officieel gestart met mijn praktijk voor verliesbegeleiding en voorlichting. Het Systemisch Werken is mijn uitgangspunt, het heeft mij zowel persoonlijk als op professioneel gebied enorm veel gebracht. Ik heb leren buigen voor mijn ouders en mijn systeem van herkomst. Met als gevolg dat ik veel meer in contact ben met mijn hartenergie. Ik sta open voor waar het werkelijk omgaat en dat levert me enorm veel op. Creativiteit is voor mij een belangrijke bron om op een diepere laag contact te maken met mezelf en met de mensen met wie ik werk.


Verlies is het thema in zowel mijn persoonlijke als professionele leven. Persoonlijk betekent dit voor mij het verduren van een diepe oude pijn. In mijn professionele leven betekent het vervulling. Die twee wegen kruisen elkaar regelmatig en dat geeft mij een meerwaarde in mijn werk als therapeut, trainer en opleider. Juist daarom is het ook voor mij belangrijk om regelmatig de juiste 'voeding' tot mij te nemen, zoals scholing, intervisie en supervisie. Dat helpt mij om stil te durven blijven staan en te buigen voor mijn lot, steeds weer opnieuw. 

Naar boven

Van oorsprong ben ik docente Gezondheidskunde en Huishoudkunde. Mijn professionele reis is begonnen met de driejarige opleiding in professionele communicatie bij Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt. Mijn vakmanschap en therapeutische verdieping heb ik te danken aan Wibe Veenbaas (Systemisch Werken 1, De Maskermaker: Systemisch Werken/Lichaamswerk 2, de Trainersopleiding, Relatietherapie:de relatie als spiegel en de Masterclass:De bewegingen van de ziel, de toegewijde reis en het ambacht.), Piet Weisfelt (TA en Regressiewerk), Jos Palmen en Gudrun Gutowski (Kunstzinnige Counseling), Henne Arnolt Verschuren en Roni Kleingeld (Lijfwerk), Franz Ruppert en Margriet Wentink (Traumawerk), Morten Hjort (Leiderschap), Marianne Franke en Ingrid Dykstra (Systemisch Werken met kinderen en jongeren), Noud de Haas (Basistraining Aandachtgerichte Cognitieve Therapie) en René Maas (Focussen).


Als persoonlijk begeleider/trainer heb ik me verbonden met de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. De Ethische Commissie bewaakt de kwaliteit van de beroepsgroep en stimuleert de professionalisering. 


Als trainer sta ik geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)


BTW nummer Stapeltjesverdriet: NL 1638.17.157.B.01
Ingeschreven bij de KvK te Nijmegen onder nummer: 09195157


 

Naar boven